AYDINLATMA METNİ

 VERİ SORUMLUSU

Divan Finansal Danışmanlık İnşaat İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi  (Divan Ofis) tarafından kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta ve veri güvenliğinize hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine ilişkin bilgilendirmek isteriz.

 KİŞİSEL VERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ  

Web sitemiz aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kanun’da öngörülen ilkelere uygun, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir;

  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • Talep / Şikâyetlerin Takibi,

İşlenen Kişisel Veriler

Veri Kategorisi

 

Kişisel Verinin İçeriği
KimlikAd, soyad
İletişimTelefon, e mail adresi
DiğerMesaj kutusu içeriğinde yer alan kişisel veriler

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI 

Divan Ofis, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verilerinizi yukarıda yer alan 2.maddede belirtilen amaçlarla; yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktadır. Kişiler verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz ve iletişim formunu doldurmanız vasıtasıyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması;

hukuki sebepleri nedeniyle işlenmektedir.

 İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘İlgili Kişi Başvuru Formu’nun en güncel haline  https://www.divanoffice.com web sitesi sayfamızdan veya Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri D Blok No: 2/34 Çankaya/ANKARA adresinden ulaşabilirler. Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, yazılı olarak, noter vasıtasıyla veya güvenli elektronik imza yöntemlerinden biriyle şirketimize iletebilirler.

 

 


SANAL
OFİS


TOPLANTI VE SEMİNER ODALARI

 

ORTAK ÇALIŞMA ALANI


HAZIR OFİS